Festyn zawodoznawczy

festyn1aa.jpg25 maja 2018 roku w Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym po raz kolejny odbył się Festyn Zawodoznawczy pod hasłem: „Pomyślmy o przyszłości”. Uczestnikami tego spotkania byli uczniowie klas siódmych wraz z wychowawcami z wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Blizanów:  z Blizanowa,  Jankowa Pierwszego, Piotrowa oraz Rychnowa. Tematem przewodnim była przyszłość,  w szczególności ta zawodowa.  Wiele uwagi poświęciliśmy tematowi motywacji, determinacji w dążeniu do celu oraz wytrwałości jako czynników warunkujących bycie skutecznym w życiu.  Uczestnicy w trakcie spotkania obejrzeli dwa filmy : ”7 nawyków skutecznego działania”- w którym wskazano strategie prowadzące do bycia skutecznym i osiągania zaplanowanych celów oraz „Pyongczang-  nieudany start Polaków”, na którym pokazane były postawy polskich sportowców i ich determinacja w dążeniu do celu podczas zimowej olimpiady w Pyongczang. 

W drugiej części spotkania odbyły się konkursy o tematyce zawodoznawczej. W czterech konkurencjach rywalizowały ze sobą trzyosobowe drużyny uczniów z poszczególnych szkół. Ich zadaniem było odegranie scenki, w czasie której prezentowali wiadomości o wybranym przez siebie zawodzie, wcielenie się w rolę osób od ulepszania świata i wymyślenie sposobów na udoskonalenie roweru, wskazanie cech osoby przedsiębiorczej oraz wypisanie plusów i minusów prowadzenia własnej firmy. Wszystkie zespoły poradziły sobie bardzo dobrze z postawionymi przed nimi zadaniami. Najwięcej emocji ale też i zainteresowania wśród uczestników festynu wzbudziło zadanie pierwsze – odegranie scenki, w której uczniowie weszli w role dziennikarzy i przedstawicieli wybranego zawodu i prezentowali go. Zaprezentowali takie zawody jak: lekarz, nauczyciel, inżynier budownictwa, dietetyk. Zadaniem budzącym zainteresowanie było to o ulepszaniu świata, i tak, według uczniów rower powinien mieć automatyczny hamulec, powinien świecić w ciemności, być wyposażony w lodówkę, parasol, migacze, jego kształt i wielkość powinna automatycznie dostosować się do osoby. Dwa pozostałe zadania, na temat postaw przedsiębiorczych i prowadzenia własnej firmy skłoniły uczniów do refleksji nad własną aktywnością w życiu . Zmaganiom konkursowym bacznie przyglądało się jury w składzie: pani Paulina Wróblewska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Blizanowie oraz pani Beata Sadowska, instruktor kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie. Jury wyłoniło zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Jankowa Pierwszego, drugie z Piotrowa, trzecie z Blizanowa. Drużyna z Rychnowa, choć  w okrojonym składzie, otrzymała wyróżnienie. Organizatorkami festynu były: Arleta Janczak i Mariola Fengier. Podczas przygotowania do imprezy wspierał nasze działania pan dyrektor Kryspin Woliński, a w trakcie jej trwania pani wicedyrektor Jolanta Kornaszewska. W organizację festynu bardzo zaangażowali się uczniowie klasy siódmej naszej szkoły, którzy pod opieką organizatorów,  przygotowywali dekoracje, poprowadzili imprezę oraz zajęli się poczęstunkiem.  Nabywali w ten sposób umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, doskonalili umiejętność planowania, brania odpowiedzialności za powierzone zadania, współpracy w grupie. Festyn Zawodoznawczy był okazją do integracji młodzieży z terenu naszej gminy oraz sprzyjał wymianie doświadczeń wśród nauczycieli na temat doradztwa zawodowego. 
                                                                                   Arleta Janczak
festyn2aa.jpgfestyn3aa.jpg 
 festyn4aa.jpg festyn5aa.jpg
 festyn6aa.jpg festyn7aa.jpg
Wersja do druku