WAKACJE!!!

 
      Nadszedł czas wakacji, czas wolny od nauki i zajęć szkolnych. 
Jest to okazja, by podziękować wszystkim Pracownikom za rzetelność i wytrwałość, odkrywanie i rozwijanie pasji uczniów, za serce i zaangażowanie, za solidną i sumienną pracę.

Życzę Państwu odpoczynku od wszelkich trosk, miłych i niezapomnianych wrażeń, które sprawią, że znowu zatęsknicie za szkolnym dzwonkiem.

Uczniom gratuluję osiągnięć i życzę udanych i słonecznych wakacji. Mam nadzieję, że nowy rok szkolny rozpoczniemy z zapałem i gotowością do spełniania swoich marzeń i planów.


     Z pozdrowieniami
Dyrektor Zespołu Szkół
w Jankowie Pierwszym


Wersja do druku
INFORMACJA

Szanowni Rodzice!

       Dyrektor Zespołu Szkół w Jankowie Pierwszym uprzejmie informuje, że w bieżącym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej kontynuuje Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. W związku z tym pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015 w klasach: II, III lub VI szkoły podstawowej.


W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie. W przypadku korzystania z zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, wypłacanego przez instytucje pomocy społecznej wystarczy przedstawić aktualne zaświadczenie o wysokości świadczenia rodzinnego zamiast zaświadczenia o dochodach, a w przypadku nie korzystania ze świadczeń rodzinnych niezbędne jest przedstawienie wszystkich dochodów osiąganych przez członków rodziny w roku 2012 i dalszych lat.

Wnioski (do pobrania w sekretariacie) wraz z załączonymi wyżej wymienionymi dokumentami oraz oryginał faktury za zakupione podręczniki należy składać w sekretariacie w dwóch terminach: I – do 15 lipca, II – do 25 sierpnia.


Wersja do druku
KONKURS PLASTYCZNY „BEZPIECZNIE NA WSI”

       IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi” – zakończony. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała konkurs we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, przy udziale uczniów z 2509 szkół podstawowych wśród, których znaleźli się uczniowie naszej szkoły. Gratulujemy uczennicy klasy II - Magdalenie Przybylskiej, która zajęła III miejsce w etapie regionalnym i otrzymała dyplom oraz nagrodę. Co roku konkurs ma inny temat do zilustrowania przez dzieci. Prace plastyczne oceniane są wg dwóch kategorii wiekowych – dla uczniów klas 0-3 i dla klas 4-6. W IV edycji konkursu należało zinterpretować dość trudne, jak się okazało, hasło: „Nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu” (wiążące się z ok. 12 proc. wypadków w rolnictwie, spowodowanych przez pochwycenie lub uderzenie przez ruchome części maszyn i narzędzia rolnicze). 


Wersja do druku
POKAZ TALENTÓW PUSZCZY PYZDRSKIEJ

       Dnia 16 czerwca odbył się w Blizanowie Pokaz Talentów Puszczy Pyzdrskiej. Impreza była częścią projektu indywidualnego Agaty Agaciak z Brudzewa - członka Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr” i została zrealizowana przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Blizanowie. Patronat honorowy objął Sławomir Musioł  - wójt gminy Blizanów.


Wersja do druku
DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH I WIEDZY O EUROPIE

       13 czerwca, jak co roku odbył się w naszej szkole Dzień Języków Obcych i wiedzy o Europie. Miał on formę turnieju; uczniowie klas: IV – VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum mieli za zadanie przygotować prezentacje multimedialne i stoiska na temat wylosowanych wcześniej krajów takich jak: Dania, Mołdawia, Chorwacja, Portugalia, Finlandia i Bułgaria. Wzięli także udział w quizie na temat Ukrainy i Hiszpanii. Po dokonaniu podsumowania przez jury pierwsze miejsce w szkole podstawowej zajęli uczniowie klasy V, natomiast wśród klas gimnazjalnych, pierwsze miejsce zajęli uczniowie klasy II.


Wersja do druku
Idź do strony  [1] 2 3 ... 52 53 54